SPSCHB

Josef Janků

Ing. Josef Janků

Vzdělání:

 • Vysoká škola chemicko-technologická Pardubice, obor: Technická fyzikální aanalytická chemie
 • Doplňující pedagogické studium: Masarykova univerzita Brno

Další významná osvědčení:

 • Osvědčení „Koučink ve výchově a vzdělávání“Aprobace: chemie

Vyučované předměty:

 • fyzikální chemie
 • chemie
 • chemická laboratorní cvičení

Aktivity v rámci školy:

 • BOZP a PO
 • třídní učitel 1.A
 • lektor kurzů: „Povinnosti vyplývající z chemické legislativy ve školství“
 • odborné vedení prací SOČ
 • garant předmětu (CHEorg, CLCo, PCCo, FCH, CHE u PRL 4. roč., CHE u ANP3. roč.)
 • správce laboratoře č. 3 + 9, učebny 302, skladu č. 6, kabinetu 308/1

Aktivity v oblasti maturitní zkoušky:

 • certifikovaný zadavatel MZ
 • předseda MZ na jiných školách

Publikační činnost:

 • Tvůrce e-learningových textů vytvářených v rámci projektů podpořených EU do FCH

Zapojení v projektech financovaných EU:

 • Projekt „Chemická legislativa a kvalita řízení škol“
 • Projekt „Moderní trendy rozvoje chemie s ohledem na chemickou legislativu aevropské trendy“
 • Projekt: „Aplikace koučinku na škole“Projekt „Směrem k evropské úrovni“
 • Projekt „Integrace odborného anglického a německého jazyka do výukypřírodovědných předmětů“ (tvůrce textů do FCH)
 • Projekt „Inkubátor mladých vědců – příprava žáků pro budoucí vědeckou dráhu aneb vmladé generaci je budoucnost společnosti“ (zajištění inovace laboratoře č. 9 pro výuku FCH)

Další významné aktivity:

 • člen JmK ChO