SPSCHB

Jitka Dvořáková

Ing. Jitka Dvořáková

Vzdělání:

 • VŠCHT Pardubice
 • VUT v Brně doplňující pedagogické studium

Další významná osvědčení:

 • Zdravotník zotavovacích akcí (neomezená platnost)
 • Instruktor vodní turistikyInstruktor cykloturistiky
 • Instruktor lyžování
 • Osvědčení „Koučink ve výchově a vzdělávání“
 • Osvědčení o absolvování kurzu „Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých“

Aprobace: chemie

Vyučované předměty:

 • analytická chemie
 • chemie
 • chemická laboratorní cvičení
 • chemická technologie
 • technologické procesy

Aktivity v rámci školy:

 • zástupce vedoucího sekce 1
 • třídní učitelka 3.D
 • garant oboru APCH – ANC, FAS, OŽP
 • garant předmětu CHT a TPC
 • správce laboratoře č. 2 (uč. 103) a učebny 303
 • organizátor soutěže pro žáky 9. tříd ZŠ „Hledáme nejlepšího Mladého chemikaČR“
 • pokusy pro MŠ

Aktivity v oblasti maturitní zkoušky

 • certifikovaný komisař MZ
 • certifikovaný zadavatel MZ

Publikační činnost:

 • Koutník, Janků, Drbušková, Dvořáková. Chemická legislativa, SPŠCH, Brno 2009

Tvorba e-learningového portálu:

 • Implementace e – learningových technologií do výuky v chemických a biologickýchlaboratořích
 • Implementace e – learningových technologií do ŠVP
 • Integrace odborného ANJ a NEJ do výuky přírodovědných předmětů

Zapojení v projektech financovaných EU:

 • Aplikace koučinku na škole (absolvent kurzu koučování)
 • Projekt „Implementace e-learningových technologií do ŠVP“ (tvůrce textů a lektor)
 • Projekt „Implementace e-learningových technologií do výuky v chemických abiologických laboratořích“ (tvůrce textů)
 • Projekt „Integrace odborného anglického a německého jazyka do výukypřírodovědných předmětů“ (tvůrce textů do CHE)
 • Projekt „Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výukychemie na základních školách“ (metodik, lektor a tvůrce textů pro žáky ZŠ)
 • „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách vJihomoravském kraji“ (metodik)
 • Projekt EU peníze středním školám – Směrem k maturitní zkoušce (Šablony) (tvůrcešablon do předmětu CHT)
 • Projekt TraWi - Přenos zkušeností při tvorbě na praxi zaměřených odbornýchvzdělávacích programů ve školsky orientovaných vzdělávacích systémech“ (tvůrcevzdělávacích jednotek)