SPSCHB

Jiří Pavlíček

Mgr. Jiří Pavlíček

Vzdělání:

 • FTVS UK Bratislava, obor TEV a ZEM

Další významná osvědčení:

 • Zdravotník zotavovacích akcí
 • Instruktor školního lyžování
 • Instruktor školního snowboardingu
 • Instruktor školní cyklloturistiky a vodní turistiky
 • Seminář a workšop pro učitele SŠ – výuka bioenergetiky na středních školách
 • Seminář Inovace zimních výcvikových kurzů

Aprobace:

 • tělesná výchova a zeměpis

Vyučované předměty:

 • tělesná výchova
 • zeměpis

Zapojení v projektech financovaných EU

 • Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky
 • Snížení rizik a ohrožení zdraví člověka a ŽP podporou výuky chemie na ZŠ
 • Partnerství pro podporu popularizace V a V a další vzdělávání v oblasti popularizace transferu technologií v oblasti

Aktivity v rámci školy:

 • garant předmětů TEV a ZEM
 • organizace mimoškolních sportovních aktivit
 • zástupce školy v AŠSK
 • zajištění sportovní reprezentace školy
 • organizace LVVZ
 • organizace sportovně poznávacího zájezdu do Chorvatska

Aktivity v oblasti maturitní zkoušky

 • certifikovaný zadavatel MZ