SPSCHB

Jiří Lach

Mgr. Jiří Lach

Vzdělání:

 • Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor Fyzika a matematika(Bc.)
 • Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Učitelství fyziky a matematikypro SŠ (Mgr.)

Další významná osvědčení:

 • Osvědčení „Koučink ve výchově a vzdělávání“
 • Osvědčení o absolvování kurzu „Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých“

Aprobace:

 • matematika, 
 • fyzika

Vyučované předměty:

 • matematika
 • fyzika
 • seminář z matematiky
 • technická příprava

Aktivity v rámci školy:

 • garant předmětů matematika, seminář z matematiky a technická příprava
 • třídní učitelodborné vedení prací SOČ
 • organizace školního kola Fyzikální olympiády
 • zastřešení soutěží StreTech a Stavoks

Aktivity v oblasti maturitní zkoušky:

 • certifikovaný zadavatel maturitní zkoušky
 • rater – posuzovatel otevřených úloh didaktického testu
 • předseda maturitních zkoušek

Publikační činnost:

 • Tvůrce e-learningových textů vytvářených v rámci projektů podpořených EU do FYZ
 • Obořil, K., Lach, J.: Sborník inovovaných návodů a metodiky pro praktickou výuku fyziky

Zapojení v projektech financovaných EU:

 • Aplikace koučinku na škole (absolvent kurzu koučování)
 • Projekt „Implementace e-learningových technologií do ŠVP“ (tvůrce textů a lektor)
 • Projekt „Integrace odborného anglického a německého jazyka do výukypřírodovědných předmětů“ (tvůrce textů do FYZ)
 • „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách vJihomoravském kraji“ (lektor fyziky)
 • Projekt EU peníze středním školám – Směrem k maturitní zkoušce (Šablony) (tvůrcešablon do předmětu MAT)