SPSCHB

Jaroslav Honza

RNDr. Jaroslav Honza, CSc.

Vzdělání

 • UJEP Brno, Přírodovědecká fakulta, studijní obor: učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů chemie – biologie
 • rigorózní zkouška (získání titulu RNDr.)
 • obhajoba kandidátské disertační práce (získání titulu CSc.)

Vzdělávání, kurzy, školení

 • UK Praha, Pedagogická fakulta, dokončení „Studia pro vedoucí pedagogicképracovníky“ v rozsahu 350 hodin
 • Průběžně krátkodobá školení se zaměřením na kontrolu, pracovně právní vztahy,vedení lidí, problematiku státních zakázek a výběrových řízení, výuku a metodikuvybraných předmětů (chemie, biologie)

 

Vyučované předměty:

 • chemie (obecná, anorganická, organická)
 • chemická laboratorní cvičení – anorganická a organická chemietechnická příprava

Aktivity v rámci školy:

 • třídní učitelsprávce laboratoře č. 1 (učebna č. 104) a kmenové učebny č. 305
 • garant předmětu Che – anorganická, CLCa, PCCa
 • prezentace školy veřejmosti
 • demonstrační chemické pokusy pro ZŠ
 • KORCHEM

Odborná, pedagogická a publikační činnost

 • Spoluautor ucelené řady učebnic chemie a výukových filmů

- Alternativní učebnice chemie pro 9. třídy základních škol a střední školy sezkrácenou výukou chemie,
- Třídílná učebnice chemie pro čtyřletá gymnázia a vyšší ročníky víceletýchgymnázií,
- Chemie pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií,
- Sbírka příkladů a úkolů z chemie, určená k přípravě studentů k přijímacímzkouškám na VŠ,
- Sbírka řešených příkladů z obecné a anorganické chemie,
- 32 výukových filmů určených pro výuku obecné, anorganické a organickéchemie, biochemie a chemických výrob na základních a středních školách.

 • Spolupráce s Národním institutem pro další vzdělávání (zpracování posudků nazávěrečné práce zadané v rámci DPS)
 • Podíl na zpracování metodiky nostrifikačních zkoušek absolventů středních škol
 • Podíl na získání a realizaci projektů, jejichž cílovou skupinou jsou převážněpedagogičtí pracovníci a žáci středních škol