SPSCHB

Gabriela Svobodová

Mgr. Gabriela Svobodová

Vzdělání:

 • Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor: Učitelství matematiky a fyziky pro střední školy
 • Masarykova univerzita, mezifakultní studium na Přírodovědecké a Pedagogické fakultě, obor: Speciální pedagogika a matematika se zaměřením na vzdělávání, udělentitul Bc.

Další významná osvědčení:

 • Certificate in Advanced English (CAE) – úroveň C1
 • Osvědčení: Základní školní lyžování – základní kurz
 • Průkaz absolventa Základní normy zdravotnických znalostí

Aprobace:

 • matematika, fyzika

Vyučované předměty:

 • matematika
 • fyzika
 • seminář z matematiky

Aktivity v rámci školy:

 • třídní učitel
 • instruktor lyžování a účast na LVVZ
 • přípravné kurzy z matematiky pro základní školy
 • zastřešení soutěže vědeckotechnických projektů Expo Science AMAVET
 • správce učebny 203

Aktivity v oblasti maturitní zkoušky

 • certifikovaný zadavatel MZ (i PUP)