SPSCHB

Gabriela Dujková

Mgr. Gabriela Dujková

Vzdělání:

  • Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, česká filologie – německáfilologie
  • Doplňující pedagogické studium (viz výše)

Vyučované předměty:

  • český jazyk a literatura
  • německý jazyk

Aktivity v rámci školy:

  • jazyková korektura webových stránek školy- třídní učitelka 1. D

Aktivity v oblasti maturitní zkoušky:

  • certifikovaný posuzovatel otevřených úloh didaktického testu z CJL
  • certifikovaný hodnotitel ústní maturitní zkoušky z CJL a NEJ

Mimoškolní aktivity:

  • výuka češtiny pro cizince
  • výuka německého jazyka v kurzech DVPP