SPSCHB

Dita Hochmanová

Mgr. Dita Hochmanová

Vzdělání:

 • Studentka doktorského programu Literatury v angličtině (KAA na MU)
 • Učitelství pro střední školy (KAA MU)
 • Anglický jazyk a literatura (KAA MU)Aprobace: anglický jazyk

Vyučované předměty:

 • Anglický jazyk
 • Seminář anglického jazyka

Aktivity v rámci školy:

 • Zástupkyně třídního učitele 3. B
 • Vedení kroužku Příprava na FCE

Aktivity v oblasti maturitní zkoušky

 • Certifikovaná hodnotitelka ústní zkoušky z anglického jazyka
 • Certifikovaná hodnotitelka ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ

Publikační činnost:

 • "Image and Discourse: The Rhetoric of Virtue and Vice in Early 18th-centuryEngland". Theory and Practice in English Studies. (THEPES), Brno: MasarykovaUniverzita, vol. 6, no. 1, 2013, pp. 1-16. ISSN 1805-0859.

Příspěvky na konferencích:

 • “The Significance of the Female Reader.” Creating, Shaping, Signifying. 10th BrnoInternational Conference of English, American and Canadian Studies. Katedra anglistiky aamerikanistiky a CZASE. Brno, 5-7. února. 2015.
 • “Fielding between Reason and Sentiment”. Konference ESSE. NUI Galway. Galway,Irsko. 22. srpna 2016.
 • “The Rhetoric of Sensibility in Henry Fielding”. Konference ESSE. NUI Galway. Galway,Irsko. 24. srpna 2016.

Předměty vyučované na MU:

 • Britská literatura 18. století, Úvod do literatury, Praktická angličtina

Zahraniční stáže:

 • Studijní a výzkumný pobyt v rámci projektu Erasmus na Univerzitě v Salfordu ve Velké Británii

Zapojení v projektech financovaných EU:

 • Projekt „Integrace odborného anglického a německého jazyka do výuky přírodovědných předmětů“