SPSCHB

Darina Hradecká

Mgr. Darina Hradecká

Vzdělání

 • Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, obor učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro střední školy, kombinace český jazyk a literatura -občanská výchova

Vyučované předměty

 • český jazyk a literatura
 • občanský základ

Aktivity v rámci školy

 • třídní učitelka 2. C
 • interní kouč
 • garant předmětu český jazyk a literatura
 • instruktor cyklistiky a vodní turistiky
 • vedení knihovny beletrie
 • šéfredaktora školního časopisu CHEMTEX

Vzdělávací kurzy a školení

 • Rétorika – umění mluvit a jednat s lidmi
 • Čtením a psaním ke kritickému myšlení
 • Pedagogicko-psychologické dovednosti učitele
 • Vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole a třídě
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Varianty – interkulturní vzdělávání pro středoškolské pedagogy
 • Kurz lektorských dovedností pro lektory interkulturního vzdělávání
 • Kurz pro učitele pracující se žáky se specifickými poruchami učení
 • Koučink ve výchově a vzdělávání
 • Typologie osobnosti MBTI (blok A, B, C)
 • Hodnotitel písemné práce (český jazyk a literatura) – společná část maturitní zkoušky
 • Hodnotitel ústní zkoušky český jazyk a literatura) – společná část maturitní zkoušky
 • Vzdělávání vyučujících českého jazyka
 • Instruktor školní cykloturistiky
 • Instruktor vodní turistiky

Zapojení v projektech financovaných EU:

 • Aplikace koučinku na škole (absolvent kurzu koučování)
 • Projekt EU peníze středním školám – Směrem k maturitní zkoušce (Šablony) (tvůrce šablon do předmětu český jazyk a literatura)

Publikační činnost:

 • Darina Hradecká v rámci kolektivu autorů: Metodika koučování pro pedagogy středníškoly. SPŠCH Brno, Brno, 2014
 • Holý Luboš, Hradecká Darina. Aplikace koučinku ve vzdělávání a výchově, sborníkz konference ICOLLE, Brno, 2014