SPSCHB

Profily učitelů

Mgr. Kateřina Bílá

Vzdělání:

 • Pedagogická fakulta MU Brno, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů prostřední školy, německý jazyk – historie.
 • 1996/97 – Universität Regensburg

Další významná osvědčení:

 • Zdravotník zotavovacích akcí (neomezená platnost)
 • Osvědčení o školení v oblasti koučovacích aktivit
 • Osvědčení o absolvování kurzu „Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých“Aprobace: německý jazyk-dějepis

Vyučované předměty:

 • Německý jazyk
 • Seminář z německého jazyka
 • DějepisAktivity v oblasti maturitní zkoušky
 • certifikovaný zadavatel MZ
 • certifikovaný hodnotitel ústní zkoušky z německého jazyka

Zapojení v projektech financovaných EU:

 • Aplikace koučinku na škole (absolvent kurzu koučování)
 • Projekt „Integrace odborného anglického a německého jazyka do výukypřírodovědných předmětů“
 • Projekt EU peníze středním školám – Směrem k maturitní zkoušce (Šablony)
 • Projekt TraWi - Přenos zkušeností při tvorbě na praxi zaměřených odborných vzdělávacích programů ve školsky orientovaných vzdělávacích systémech“(koordinátor projektu)

Další významné aktivity:

 • spolupráce s CERMAT a NIDV - lektor hodnotitelů písemné práce a ústní zkoušky NJ a certifikovaný hodnotitel písemné práce NJ