SPSCHB

Ocenění

Učená společnost České republiky

Učená společnost České republiky uděluje Marku Slámovi cenu za studii“ „Populační struktura, kondice a reprodukční charakteristika hlavačky mramorované“

Práce se zabývá souhrnem dosud známých informací o hlavačce mramorované (proterorhinusmarmoratus), kondicí a strukturou její populacea reprodukčními charakteristikami. První část práce je teoretického ražení, popisuje ekologii hlavaček a její reprodukční charakteristiky. Dále popisuje metodiku praktické části práce, která se zaměřuje na analýzu vaječníků populace hlavaček z řeky Dyje v průběhu třecí sezony. Účelem práce bylo zjištění charakteristik (poměr pohlaví, velikostní složení) populace hlavačky mramorované na vybraném úseku Dyje, dál pak kondici rab a reprodukční charakteristiky (plodnost, gonadosomatický index, stavba vaječníků).

cus

Zpět