SPSCHB

Ze školy

03.12.2018 | Inkubátor mladých vědců - příprava žáků pro budoucí vědeckou dráhu aneb v mladé generaci je budoucnost společnosti

Hlavním cílem projektu Inkubátor mladých vědců - příprava žáků pro budoucí vědeckou dráhu aneb v mladé generaci je budoucnost společnosti je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v SPŠCH Brno. SPŠCH Brno je vysoce kvalitní vzdělávací subjekt, jehož cílem je nabízet atraktivní studijní prostředí a zajistit svým absolventům uplatnění na trhu. Realizací projektu chce žadatel modernizovat zastaralé laboratoře a vybavení a zvýšit tak konkurenceschopnost svých absolventů při navazujícím studiu či pracovním uplatnění. Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

Zvýšení kvality služeb pro žáky střední školy bude v rámci projektu dosaženo prostřednictvím následujících aktivit:

  • Rekonstrukce laboratoří organické chemie, anorganické chemie, mikrobiologie, instrumentálních metod analytické chemie a zázemí laboratoří (přípravna, sklad),
  • Vybudování interaktivní jazykové učebny,
  • Pořízení moderní laboratorní techniky, přístrojů a výpočetní techniky,
  • Zajištění mobilní laboratoře pro odběry a analýzy reálných vzorků v terénu,
  • Zajištění bezbariérového přístupu objektu.

Zmíněné aktivity docílí následujících výsledků:

  • Zvýšení kvality výuky odborných předmětů a cizích jazyků,
  • Podpora integrace cizích jazyků do výuky přírodovědných předmětů,
  • Zvýšení uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce a při dalším studiu na VŠ,
  • Podnícení zájmu žáků ZŠ a SŠ o studium technických a přírodovědných disciplín,

Zajištění podpory talentů z řad žáků ZŠ a SŠ

Zpět