SPSCHB

Ze školy

15.01.2019 | Inkubátor mladých vědců - příprava žáků pro budoucí vědeckou dráhu aneb v mladé generaci je budoucnost společnosti

Projekt

INKUBÁTOR MLADÝCH VĚDCŮ - PŘÍPRAVA ŽÁKŮ PRO BUDOUCÍ VĚDECKOU DRÁHU ANEB V MLADÉ GENERACI JE BUDOUCNOST SPOLEČNOSTI

je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program:Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001493

Příjemce dotace:Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Výzva: 33. výzva – Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL) 

Specifický cíl: SC 2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení


Celkové náklady:    29 468 999,14 Kč

Dotace:                      26 522 099,22 Kč

Stručný popis projektu

 V rámci předkládaného projektu dojde ke stavebním úpravám prostor SPŠCH Brno a k pořízení nového vybavení nejen do laboratoří, ale i pro jazykové učebny. Rekonstruované prostory budou využívány všemi žáky školy ve všech ročnících, tj. žáky oborů: 28-44-M/01 Aplikovaná chemie, 29-42-M/01 Analýza potravin, a 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum.

Doba realizace projektu je do 14. 1. 2019.

 

Zpět