SPSCHB

Ze školy

09.01.2019 | Erasmus+

projekt 2018-1-CZ01-KA229-048004_1

Jedná se o dvouletý projekt financovaný EU založený na spolupráci naší školy a DSZC Vegyipari Szakgymnáziuma Debrecen. Projekt je zaměřen na krátkodobé mobility žáků, kterých se účastní 5 anglicky hovořících studentů z Maďarska a 5 anglicky hovořících studentů z naší školy a 5 německy hovořících studentů z Maďarska a 5 německy hovořících studentů z naší školy. Studenti budou pracovat v mezinárodní dvojici na laboratorních úkolech (např. rozbor mléka, rozbor masa, rozbor vody apod.). V každém pololetí proběhne 1 mobilita. Součástí projektu jsou e-twinningové aktivity. Výsledky práce studentů (laboratorní protokoly, prezentace, laboratorní návody) budou přístupné široké veřejnosti v online nástrojích. Naše škola, SPŠ chemická Brno, je koordinátorem projektu.

 

projekt 2018-1-NO01-KA202-038885

Jedná se o tříletý projekt ChemTube, do kterého je zapojeno deset různých organizací (školy SPŠ chemická Brno, Kristiansund Videregående Skole z Norska, Sachsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden z Německa a Instituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita z Itálie, firmy, pracovní a projektové agentury). Učitelé ve spolupráci s firmami zmapují nedostatky v dovednostech žáků / absolventů v oblasti práce v laboratoři, na základě toho učitelé připraví jednoduché laboratorní úkoly. Tyto úkoly pak předvedou studenti i odborníci z praxe, průběh úkolu bude natočen na video. Učitelé pak vytvoří krátké učební jednotky, aby se dovednosti studentů přiblížily odborníkům z praxe. Vše (videa, učební jednotky) bude dostupné pro širokou veřejnost v online nástroji. Naše škola, SPŠ chemická Brno, je partnerskou organizací, koordinátorem projektu je NTI-MMM AS z Norska.

 

 


Zpět