SPSCHB

Ze školy

10.05.2018 | EUROPASS

Jde o dokument doplňující maturitní vysvědčení, a to slovním popisem získaných kompetencí a možností profesního uplatnění podle EQF (Evropského rámce kvalifikací).

Dokument je uveden v českém, anglickém, německém jazyce.

12.04.2018 | ŘEDITELSKÉ VOLNO

Dne 13. 4. 2018 je škola z důvodu ředitelského volna uzavřena

 

01.03.2018 | Mladý chemik

Vážení soutěžící a učitelé, kteří jste se zúčastnili  soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR v roce 2017/2018.

27.02.2018 | Povinnosti vyplývající z chemické legislativy ve školství

Kurz je určen učitelům chemie, biologie, ekologie, toxikologie, případně dalších předmětů. Poskytuje cenné informace pro vedení škol, učitele a odborně způsobilé osoby s cílem předcházet vzniku mimořádných událostí a připravit školu na bezproblémový průběh kontrolní činnosti ze strany nadřízených a kontrolních orgánů.

05.01.2018 | Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s.

Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s. poptává obsazení pracovního místa laboranta v naší anorganické laboratoři. 

19.12.2017 | Projekt

POLYGRAM - PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ,
MATEMATICKÉ A ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358
je spolufinancován Evropskou unií.

16.11.2017 | Zápis z voleb do Školské rady

Dne 14. 11. 2017 proběhly na SPŠCH  volby do Školské rady. Navrhované kandidáty dle přílohy volili pedagogové, zák. zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Počet voličů byl 131, z toho byl 1 hlasovací lístek neplatný.

01.11.2017 | VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby se uskuteční v úterý 14. 11. 2017 v době od 10.00 do 18.00 hod v zasedací místnosti (č. 258, přízemí) školy. Voliči se prokáží platným průkazem totožnosti nebo cestovním pasem.