SPSCHB

Ze školy

18.04.2018 | NABÍDKA PRÁCE

Laborant/ka fyzikálně chemické laboratoře
Pracovník varny kosmetických produktů

17.04.2018 | ZÁJEZD DO CHORVATSKA

Informace pro účastníky sportovně-poznávacího zájezdu do Chorvatska.

12.04.2018 | ŘEDITELSKÉ VOLNO

Dne 13. 4. 2018 je škola z důvodu ředitelského volna uzavřena

 

09.04.2018 | LVVZ

Vyúčtování LVVZ 

01.03.2018 | Mladý chemik

Vážení soutěžící a učitelé, kteří jste se zúčastnili  soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR v roce 2017/2018.

27.02.2018 | Povinnosti vyplývající z chemické legislativy ve školství

Kurz je určen učitelům chemie, biologie, ekologie, toxikologie, případně dalších předmětů. Poskytuje cenné informace pro vedení škol, učitele a odborně způsobilé osoby s cílem předcházet vzniku mimořádných událostí a připravit školu na bezproblémový průběh kontrolní činnosti ze strany nadřízených a kontrolních orgánů.

05.01.2018 | Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s.

Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s. poptává obsazení pracovního místa laboranta v naší anorganické laboratoři. 

19.12.2017 | Projekt

POLYGRAM - PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ,
MATEMATICKÉ A ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358
je spolufinancován Evropskou unií.

07.12.2017 | Dny otevřených dveří

Sobota 9. 12. 2017 od 8.00 do 14.00 hodin.

16.11.2017 | Zápis z voleb do Školské rady

Dne 14. 11. 2017 proběhly na SPŠCH  volby do Školské rady. Navrhované kandidáty dle přílohy volili pedagogové, zák. zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Počet voličů byl 131, z toho byl 1 hlasovací lístek neplatný.