SPSCHB

Ze školy

16.05.2019 | TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.je česká společnost založená v roce 1993. Zabývá se vývojem, výrobou a distribucí humánní a veterinární laboratorní diagnostiky.

TestLine patří k nejvýznamnějším výrobcům a dodavatelům diagnostických souprav v ČR.

01.04.2019 | Chemické laboratorní experimenty na základní škole

Chemické laboratorní experimenty na základní škole. 

01.04.2019 | Erasmus+

1. Spolupráce DSZC Vegyipari Szakgimnáziuma a SPŠ chemické Brno
2. Chem Tube

15.01.2019 | Inkubátor mladých vědců - příprava žáků pro budoucí vědeckou dráhu aneb v mladé generaci je budoucnost společnosti

V rámci předkládaného projektu dojde ke stavebním úpravám prostor SPŠCH Brno a k pořízení nového vybavení nejen do laboratoří, ale i pro jazykové učebny. Rekonstruované prostory budou využívány všemi žáky školy ve všech ročnících, tj. žáky oborů: 28-44-M/01 Aplikovaná chemie, 29-42-M/01 Analýza potravin, a 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum.

06.12.2018 | Dny otevřených dveří

Sobota 8. 12. 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.

05.09.2018 | Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Vypisuje výběrové řízení na pozici laborantky na celý úvazek (zástup za mateřskou dovolenou). Nástup možný v průběhu října.

04.06.2018 | NABÍDKA PRÁCE - FOSFA a.s.

Chcete se podílet na provádění laboratorních prací při kontrole kvality a vývoji nových technologií? Hledáme spolupracovníky pracovité, poctivé, precizní s praktickým a podnikatelským myšlením a zejména pak charakterem.

24.05.2018 | Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Škola provádí dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.zpracovávání osobních údajů, které správci ukládá zvláštní zákon nebo je zpracovávání potřebné k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního právního předpisu.