SPSCHB

Ze školy

16.11.2017 | Zápis z voleb do Školské rady

Dne 14. 11. 2017 proběhly na SPŠCH  volby do Školské rady. Navrhované kandidáty dle přílohy volili pedagogové, zák. zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Počet voličů byl 131, z toho byl 1 hlasovací lístek neplatný.

16.11.2017 | 66. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

Srdečně Vás zveme do kostela svatého Tomáše na Moravské nám. v Brně, a v úterý 5.prosince 2017 v 16,00 hod. na adventním zastavením, kdy si připomeneme 66. výroc. založení naší školy.

01.11.2017 | VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby se uskuteční v úterý 14. 11. 2017 v době od 10.00 do 18.00 hod v zasedací místnosti (č. 258, přízemí) školy. Voliči se prokáží platným průkazem totožnosti nebo cestovním pasem.

13.10.2017 | Inkubátor mladých vědců - příprava žáků pro budoucí vědeckou dráhu aneb v mladé generaci je budoucnost společnosti

Hlavním cílem projektu Inkubátor mladých vědců - příprava žáků pro budoucí vědeckou dráhu aneb v mladé generaci je budoucnost společnosti je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v SPŠCH Brno. SPŠCH Brno je vysoce kvalitní vzdělávací subjekt, jehož cílem je nabízet atraktivní studijní prostředí a zajistit svým absolventům uplatnění na trhu.

07.09.2017 | Dny otevřených dveří

17. 10., 7. 11., 21. 11. 2017,
16. 1. 2018

Vždy v úterý od 15.00 do 18.00 hodin.
Sobota 9. 12. 2017 od 8.00 do 14.00 hodin.

26.06.2017 | Vyúčtování sportovně-poznávacího zájezdu do Chorvatska

Účastníkům bude vracena částka 114,-Kč. Spolu s touto částkou bude vrácen i přeplatek žákům, kteří zaplatili vyšší zálohu než 4.000,-Kč, nebo měli vlastní pojištění.