SPSCHB

Ze školy

07.09.2017 | KORCHEM 2017/2018

  Milí přátelé,
  v letošním školním roce probíhá již 25. ročník KORCHEMu. Tento kurz je určen pro všechny žáky 8. a 9. tříd základních škol, resp. odpovídajících tříd víceletých gymnázií, mohou se však účastnit i mladší žáci se zájmem nejen o chemii, ale přírodní vědy vůbec. Podstatou je řešení pokud možno zábavných úkolů z oblasti chemie, biologie a fyziky. Celý kurz probíhá ve čtyřech kolech.

07.09.2017 | Dny otevřených dveří

17. 10., 7. 11., 21. 11. 2017,
16. 1. 2018

Vždy v úterý od 15.00 do 18.00 hodin.
Sobota 9. 12. 2017 od 8.00 do 14.00 hodin.

26.06.2017 | Vyúčtování sportovně-poznávacího zájezdu do Chorvatska

Účastníkům bude vracena částka 114,-Kč. Spolu s touto částkou bude vrácen i přeplatek žákům, kteří zaplatili vyšší zálohu než 4.000,-Kč, nebo měli vlastní pojištění.

29.11.2016 | MOTIVUJÍCÍ CENTRUM

Jak nadchnout mladé lidi a naše žáky pro přírodní vědy. Zkuste navštívit naše přírodovědné motivující centrum a seznamte se zábavnou a poučnou formou s různými technickými zařízeními, jako jsou např. jaderná elektrárna, čistírna odpadních vod, spalovna odpadů aj.