SPSCHB

Ze školy

15.09.2019 | WORKSHOP pro učitele přírodovědných předmětů

WORKSHOP 2019  určený pro učitele přírodovědných předmětů.

03.09.2019 | PRODEJ UČEBNIC NA ROK 2019/2020

Podrobné informace k prodeji učebnic k nahlédnutí zde.

03.09.2019 | DEN PŘÍRODNÍCH VĚD V ZOO BRNO

Rádi bychom vás všechny pozvali na již sedmý ročník Dne přírodních věd, který se bude konat ve středu a ve čtvrtek 16. a 17. října 2019 klasicky v Zoo Brno! Motto letošního ročníku zní Zachraň se, kdo můžeš! 

03.06.2019 | Veterinární a farmaceutická univerzita Brno hledá absolventy na pozici

farmaceutický laborant

 Co Vás čeká:

  • zajišťování praktické výuky studentů
  • samostatná příprava léčivých přípravků neobsahujících léčiva silně účinná a velmi silně účinná
  • příprava zkoumadel pro laboratorní účely a praktická cvičení studentů
  • provádění kvalifikovaných prací odborného charakteru při řešení části výzkumných a vývojových úkolů a při zpracování vědeckých poznatků
  • provádění odborných laboratorních prací
  • zjišťování stavu přístrojového vybavení a jeho využití, řešení dílčích tematických a výzkumných úkolů
  • spolupráce při vedení odborné dokumentace

28.05.2019 | Erasmus+

1. Spolupráce DSZC Vegyipari Szakgimnáziuma a SPŠ chemické Brno
2. Chem Tube

16.05.2019 | TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.je česká společnost založená v roce 1993. Zabývá se vývojem, výrobou a distribucí humánní a veterinární laboratorní diagnostiky.

TestLine patří k nejvýznamnějším výrobcům a dodavatelům diagnostických souprav v ČR.

01.04.2019 | Chemické laboratorní experimenty na základní škole

Chemické laboratorní experimenty na základní škole. 

15.01.2019 | Inkubátor mladých vědců - příprava žáků pro budoucí vědeckou dráhu aneb v mladé generaci je budoucnost společnosti

V rámci předkládaného projektu dojde ke stavebním úpravám prostor SPŠCH Brno a k pořízení nového vybavení nejen do laboratoří, ale i pro jazykové učebny. Rekonstruované prostory budou využívány všemi žáky školy ve všech ročnících, tj. žáky oborů: 28-44-M/01 Aplikovaná chemie, 29-42-M/01 Analýza potravin, a 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum.

06.12.2018 | Dny otevřených dveří

Sobota 8. 12. 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.