SPSCHB

Ze školy

05.01.2018 | Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s.

Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s. poptává obsazení pracovního místa laboranta v naší anorganické laboratoři. 

19.12.2017 | Projekt

POLYGRAM - PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ,
MATEMATICKÉ A ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358
je spolufinancován Evropskou unií.

07.12.2017 | Dny otevřených dveří

Sobota 9. 12. 2017 od 8.00 do 14.00 hodin.

16.11.2017 | Zápis z voleb do Školské rady

Dne 14. 11. 2017 proběhly na SPŠCH  volby do Školské rady. Navrhované kandidáty dle přílohy volili pedagogové, zák. zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Počet voličů byl 131, z toho byl 1 hlasovací lístek neplatný.

01.11.2017 | VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby se uskuteční v úterý 14. 11. 2017 v době od 10.00 do 18.00 hod v zasedací místnosti (č. 258, přízemí) školy. Voliči se prokáží platným průkazem totožnosti nebo cestovním pasem.

13.10.2017 | Inkubátor mladých vědců - příprava žáků pro budoucí vědeckou dráhu aneb v mladé generaci je budoucnost společnosti

Hlavním cílem projektu Inkubátor mladých vědců - příprava žáků pro budoucí vědeckou dráhu aneb v mladé generaci je budoucnost společnosti je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v SPŠCH Brno. SPŠCH Brno je vysoce kvalitní vzdělávací subjekt, jehož cílem je nabízet atraktivní studijní prostředí a zajistit svým absolventům uplatnění na trhu.

26.06.2017 | Vyúčtování sportovně-poznávacího zájezdu do Chorvatska

Účastníkům bude vracena částka 114,-Kč. Spolu s touto částkou bude vrácen i přeplatek žákům, kteří zaplatili vyšší zálohu než 4.000,-Kč, nebo měli vlastní pojištění.