SPSCHB

Středoškolská odborná činnost

40. ročník SOČ

Co je to SOČ?

Účast v SOČ

Obhajoba práce

Jak psát odbornou práci

Ve školním roce 2017/2018 se uskutečnil již 40. ročník Středoškolské odborné činnosti. Školní kolo proběhlo ve dnech 13. – 15. února 2018 za účasti 57 žáků, kteří obhajovali 39 prací v následujících oborech 02 -Fyzika, 03- Chemie,04 -Biologie, 05 Geologie, 06 - Zdravotnictví, 07 -Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, 08 - Ochrana a tvorba životního prostředí a12 -Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie, 

Městské kolo proběhlo 28. března 2018 na Gymnáziu T. Novákové v Brně. Městského kola se zúčastnilo 21 žáků s 16 pracemi. Do krajského kola, které se konalo 10. května 2018 na Gymnáziu třídy kp. Jaroše v Brně. Z městského kola postoupilo 9 prací (12 žáků).V krajském kole získali 2. místožáci Jindřich Kunc a Lukáš Svítil, a to v oboru 08 – Ochrana a tvorba životního prostředí s prací s názvem Oheň, voda, země, vzduch. Čtyři elementy festivalu Ignis Brunensis z pohledu chemie životního prostředí. Následně s prací postoupili na celostátní přehlídku, která se konala 15. – 17. června 2018 v Olomouci, kde obsadili 12. místo.