SPSCHB

Středoškolská odborná činnost

39. ročníku SOČ

Co je to SOČ?

Účast v SOČ

Obhajoba práce

Jak psát odbornou práci

 Ve školním roce 2016/2017 se uskutečnil již 39. ročník Středoškolské odborné činnosti. Školní kolo proběhlo ve dnech 13. – 15. února 2017 za účasti 48 žáků, kteří obhajovali 31 prací v následujících oborech 02 - Fyzika, 03- Chemie, 04 - Biologie, 06 - Zdravotnictví, 07 - Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, 08 - Ochrana a tvorba životního prostředí a 12 - Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie,

Městského kola se zúčastnilo 22 žáků s 14 pracemi. Městské kolo proběhlo 5. dubna 2017 na Gymnáziu T. Novákové v Brně. Do krajského kola, které se konalo 11. května 2017 na Gymnáziu třídy kp. Jaroše v Brně, z městského kola postoupilo 6 prací (9 žáků).

 

Výsledková listina

školní kolo

 

Výsledková listina - školní kolo

Obor 02 Fyzika

Umístění autořiPráceBodů
1. místo Vít Hrušat, 4.C  

Rozbor zvuku se zaměřením na hlas

44 bodů

 

Obor 03 Chemie

Umístění autořiPráceBodů

1. místo
Jakub Martikan, Vojtěch Musil, 4. A

Porovnání chemiluminiscence luminolu na reakčních podmínkách

75 bodů
2. místo
Alžběta Sedláčková, 4. C

Optimalizace stanovení isoforem metalothioneinu pomocí kapilární elektroforézy

73 bodů
3. místo
Dan Prokop, 4. C

Struktura nukleových kyselin na površích elektrod

67 bodů
4. místo
Filip Karásek, Martin Siegl, 4. A

Porovnání metod měření koncentrace proteinů

66 bodů 
5. místo
Jitka Odehnalová, Zdeňka Hartmanová, 4. A

Výroba a charakterizace bionafty

60 bodů 
6. místo
Kateřina Holzmannová, Anežka Kratochvílová, 3. C

Vlasy jako nástroj pro studium expozice člověk vybraným rizikovým a esenciálním prvků

56 bodů 
7. místo
Eliška Pařízková, 4.C   

Změny kyselosti roztoků pufrů a jejich vliv na stabilitu biomolekul

55 bodů 
8. místo
Dominik Černý, Tomáš Horák, 4. A
 

Ozon všude kolem nás

50 bodů
9. místo
Martin Veleba, 3. C
 

Využití spektrofotometrie ke stanovení jódu v soli

43 bodů


Obor 04 Biologie

Umístění autořiPráceBodů
1. místo
Dominika Krčálová, 3. C

Růst enterotoxigenních kmenů Bacillus cereus v kojeneckém mléce

72 bodů
2. místo
Dorota Hanáková, Ivana Kvisová, 4. C

Kozí a ovčí maso jako možný zdroj Toxoplasma gondii pro člověka

67 bodů
3. místo
Lenka Pavlíková, Terezie Plucarová, 3. B

Mikrobiologická kontaminace kosmetických výrobků


66 bodů
4 . místo
Natálie Dobešová, Klára Svobodová, 3. D

Stanovení termotolerantních druhů Campylobacter spp. v potravinách

65 bodů
5. místo
Marek Kubínek, 4. C

Vybrané řady savců (didaktický materiál pro výuku biologie)

 

64 bodů
6. místo
Kateřina Holzmannová, Anežka Kratochvílová, 3. C

Mikroklimatická měření teplotně-vlhkostního komplexu v malochovu králíků

61 bodů
7. místo
Eliška Pařízková, 4.C
 
Trichinella spiralis jako původce onemocnění trichinelózou

 47 bodů

Obor 06 Zdravotnictví

Umístění autořiPráceBodů
1. místo
Monika Vdolečková, Sarah Šrámková, 4. D

Sledování rezistence k antimikrobiálním látkám u bakterií Enterococcus faecalis ze syrového kravského mléka z mlékomatů

64 bodů


Obor 07 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

Umístění autořiPráceBodů
1. místo
Linda Hirschová, Michaela Spurná, 3. C

Vývoj morfologických znaků exteriéru zakrslých králíků v závislosti na věku

72 bodů
2. místo
Aneta Autratová, Anežka Žádníková, 4. C

Sledování účinků kyseliny β-aminomáselné na rajče

71 bodů
3. místo
Kateřina Vybíralová, 3. C

Role šesté chuti, stravy a jednonukleotidových polymorfizmů v obezitě

68 bodů
4. místo
Lenka Jílková, 4.C

Stanovení sójových fytoestrogenů v potravinách

64 bodů
5. místo
Sabina Adámková, Monika Geršlová, 4. B  

Srovnání produktů z biozemědělství a komerčního zemědělství

62 bodů
6. místo
Martina Plachá, Eliška Štěpančíková, 4. C

Imunofluorescenční průkaz mléčné bílkoviny v masných výrobcích

55 bodů

7. místo
Barbora Fiedorová, 2. B

 

Monitoring persistentních organických polutantů v potravinových matricích pomocí GC/MS/MS/QQQ

53 bodů
8. místo
Veronika Živná, 2. B
  

Trvanlivost olivového oleje přechovávaných za různých podmínek skladování a jeho antioxidační potenciál

45 bodů
9. místo
Adéla Šindelářová, Šimon Vereš, 4. B

 

Spektrofotometrické stanovení syrovátky v porovnání s vizuální metodou

34 bodů


Obor 08 Ochrana a tvorba životního prostředí

Umístění autořiPráceBodů
1. místo
Jan Vespalec, 4. A

Problematika výskytu farmaceutických látek v životním prostředí a možnosti jejich eliminace

72 bodů
2. místo
Lenka Jindřichová, Martina Machalová, 4. A

Hodnocení vybraných parametrů jakosti vody v brněnské přehradní nádrž


71 bodů
3. místo
Sabina Špičková, 3. C
Vztah rozkladu organické hmoty v půdě (dekompozice) a zastoupení dřevin (terénní pokus)

 

69 bodů

 

Obor 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie                                   

Umístění autořiPráceBodů
1. místo
Leoš Sáblík, 3. C

Goniometrie jednoduše

74 bodů

Ing. Zdenka Kučerová