SPSCHB

Cykloturistický a vodácký pobyt

Informace pro účastníky letního turistického pobytu v přírodě

(náplní je cykloturistika a vodní turistika) 2018/2019

 

Termín:  9. 6. – 14. 6. 2019

Místo:  Veselí nad Lužnicí

Odjezd:  9. 6. (neděle)

Příjezd:  14. 6. (pátek)

Náplň: vodácký výcvik a cykloturistika pro začátečníky i pokročilé.

Cena kurzu: 2800,- Kč

Kurz proběhne v okolí Veselí nad Lužnicí. Cena zahrnuje ubytování, stravu ve formě polopenze, dopravu osob a kol tam i zpět, zapůjčení vodáckého materiálu, vodáckého instruktora.

Stravování: polopenze - začíná večeří (neděle 9. 6.) a končí snídaní (pátek 14. 6. 2019).

Podrobné informace a bezpečnostní poučení obdrží účastníci týden před nástupem na kurz.

Přihlášky: společně se zálohou 1000,- Kč (možno platit najednou celou částku 2800,- Kč) přes účet školy do 15. 11. 2018.

 

 

 

Závazná přihláška

 

Souhlasím s tím, aby se můj syn - moje dcera  .......................................................................  třída ………….

zúčastnil ( a ) turistického pobytu v přírodě v termínu 9. 6. – 14. 6. 2019. Na kurzu je pro cykloturistiku povinná cyklistická přilba.

Na dobu kurzu doporučujeme uzavřít úrazové připojištění.

 

 

                                                                                          .......................................................

                                                                                                     podpis zák. zástupce

 

 

 

 

 

Způsoby úhrady kurzu:

 

  1. bezhotovostním převodem na účet školy

(č. ú. 107-0674590297/0100)

  1. poštovní poukázkou „A“ na poště na účet školy

(č. ú. 107-0674590297/0100)

 

Pro identifikaci vaší platby je všech případech nutné uvádět variabilní symbol:

 

VS = RODNÉ ČÍSLO DÍTĚTE

 

Do zprávy pro příjemce prosím uvádějte: jméno dítěte + třída.

Bez těchto údajů nebude možné vaši platbu identifikovat.

 

 

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO TURISTICKÝ POBYT V PŘÍRODĚ

 

Čestně prohlašuji, že můj syn ( dcera )………………………………………………třída……

- je zdravotně způsobilý (á ) zúčastnit se tur. pobytu v přírodě se zaměřením na cykloturistiku a vodácký výcvik

- nepřišel (nepřišla ) v poslední době do styku s infekční chorobou

- pobírá tyto léky………………………………………………………………...a je seznámena s jejich aplikací

- je plavcem

- bereme na vědomí, že musí mít pro cyklistiku ochrannou přilbu

Na dobu trvání akce doporučujeme uzavřít úrazové připojištění

 

                                                                             …………………………………………….

                                                                                              podpis zák. zástupce

 

 

 

 

 

Potvrzení o seřízení kola na cyklistiku

 

Zákonný zástupce žáka  …………………………………………třída……..…

se zaručuje, že jeho kolo je v dobrém technickém stavu a odpovídá předpisům.

 

                               Datum, podpis  ………………………………...…………………

 

 

 

 

 

Rámcový plán

1.Den     :

poledne – příjezd do střediska, ubytování, seznámení s programem, vytvoření posádek lodí, poučení o bezpečnosti při vodáckém výcviku a cykloturistice, denní řád

odpoledne – základní vodácký výcvik, kontrola cyklistického vybavení, výlet do okolí tábora, příprava kol na cykloturistiku

2.Den    :

dopoledne – – půldenní cyklistický výlet do Třeboně spojený s návštěvou kulturních a historických památek (Rožmberk, Třeboň, Svět)

odpoledne – odpočinkový půlden – návštěva pískovny  u Veselí, koupání, míčové hry

3.Den   :

dopoledne i  odpoledne – základní vodácký výcvik – dokončení, výlet po jezu Krkavec,

sjíždění vybraného úseku Lužnice (Nežárky) – podle stavu vody

4.Den   :

dopoledne i odpoledne – celodenní výlet na kolech  spojený s prohlídkou zámku (Hluboká, Červená Lhota, Bechyně)

5.Den  :

dopoledne i odpoledne – celodenní výlet na lodích – sjíždění vybraného úseku Lužnice (Nežárky) – podle stavu vody

6.Den  :

ukončení pobytu, předání chatek, naložení kol, odjezd do Brna

 

Vodácký výcvik a cykloturistika budou doplněny sportovními turnaji v odbíjené, kopané a košíkové

 

 

Vyúčtování za rok 2018

Vyúčtování: žáci platili 2700,-Kč. Náklady činily: za ubytování 850,-Kč, za stravu 650,- Kč za vodácké instruktory a půjčovné vodáckého vybavení 806,-Kč. Cesta tam a zpět včetně místenek a přepravy kol stála 410,- Kč. Žáci doplácejí celkem 16,- Kč.