SPSCHB

Mladý chemik 2018/2019

Svaz chemického průmyslu a Střední průmyslová škola chemická Brno 

vyhlašují celostátní soutěž 

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 2018-2019

Soutěž je určena žákům a žákyním 8. a 9. tříd ZŠ

 

Soutěž Mladý chemik je zaměřena na celorepublikovou propagaci chemie na základních školách. Žáci v rámci soutěže musí prokázat patřičné vědomosti z chemie a praktickou zručnost v laboratorním cvičení. Snažení žáků je hodnotně oceněno v regionálním a především v celostátním finále. Soutěž je finančně podpořena odbornou veřejností, firmami podnikajícím v chemickém průmyslu a Svazem chemického průmyslu. Soutěž si klade za cíl propojit základní školství, střední školství a odbornou praxi v chemii.

Soutěž je tříkolová + celostátní finále:

1. školní kolo:

proběhne do 26. 11. 2018. Účastníci soutěže musí napsat vědomostní test, který vypracují v hodině chemie na své ZŠ. Učitelé chemie sami vyhodnotí výsledky testu a vyberou 3 nejúspěšnější žáky z každé ZŠ, kteří postoupí do 2. kola. 

2. kolo:

se uskuteční v úterý11. 12. od 9:00na SPŠ chemické, Brno, Vranovská 65. Toto kolo bude probíhat formou písemného testu. 30 nejúspěšnějších žáků postoupí do 3. kola. Pro žáky a jejich doprovod bude nachystán zábavný program na SPŠ chemické. 

3. kolo (regionální finále):

se uskuteční v pátek 8. 2. 2019 od 9:00na SPŠ chemické, Brno, Vranovská 65. V tomto kole se prověří praktické dovednosti třicítky nejlepších. Po práci v chemické laboratoři na SPŠCH se žáci a jejich doprovod zúčastní exkurze na Univerzitě obrany v Brně. Vítězové 3. kola budou odměněni hodnotnými cenami (např. tablet, chytrý telefon aj.). Do celostátního kola postupují minimálně 3 nejlepší žáci.  

Celostátní finále:

se uskuteční v úterý 11. 6. 2019 nFakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Nejlepší žáci se mohou těšit na velice hodnotné ceny, např. smartphone, LED TV, tablet aj. 

Žáci postupující do 2., 3. kola a celostátního finále budou bodově zvýhodněni při přijímacím řízení na SPŠ chemickou Brno.

Více o soutěži najdete na webových stránkách: www.mladychemikcr.cz

Základní školy se mohou elektronicky přihlásit do 2. 11. 2018 na adrese: mladychemik@spschbr.cz

Do přihlašovacího e-mailu prosím uveďte: základní školu (jméno, adresa), předpokládaný počet zapojených žáků do 1. kola a kontaktní osobu (jméno, e-mail, telefon). 

 

Statistika Mladého chemika v JMK (.XLS)

Previdla Mladého chemika (.PDF)