SPSCHB

Korchem

KORCHEM 2018/2019

Milí přátelé, 

     v letošním školním roce proběhne již 26. ročník KORCHEMu. Tento kurz je určen pro všechny žáky 8. a 9. tříd základních škol, resp. odpovídajících tříd víceletých gymnázií, mohou se však účastnit i mladší žáci se zájmem nejen o chemii, ale přírodní vědy vůbec. Podstatou je řešení pokud možno zábavných a naučných úkolů z oblasti chemie, biologie a fyziky. Celý kurz probíhá ve čtyřech kolech. V každém kole jsou zadány úkoly, jejichž řešení zašlou účastníci e-mailem organizátorům kurzu. Současně se zadáním nového kola je uvedeno na stránkách naší školy řešení kola předešlého. Pomoc v případě nejasností najdete v odborné literatuře a jistě vám rádi poradí i vaši vyučující. 

     Účastníci Korchemu z 9. tříd jsou bodově zvýhodněni při přijímacím řízení na naši školu, pokud vyřeší alespoň tři ze čtyř sérií zadání KORCHEMu a zašlou je do daných termínů na výše uvedenou adresu. Body jsou pak připočítány automaticky.

     Veškeré další dodatky k přihlášce ke studiu na školní rok 2019/2020 (jako např. diplomy, účasti v soutěžích atd.) je nutno dodat nejpozději do 1. 3. 2019. Na pozdější účasti v soutěžích a doložky již nebude brán zřetel.

 Termíny uzávěrek jednotlivých kol KORCHEMu jsou následující:

  • 1. kolo musí být odevzdáno nejpozději v pátek 19. 10. 2018 
  • 2. kolo musí být odevzdáno nejpozději v pátek 30. 11. 2018
  • 3. kolo musí být odevzdáno nejpozději v pátek 18. 1. 2019
  • 4. kolo musí být odevzdáno nejpozději v pátek 22. 2. 2019

 

     Zadání a řešení následujících kol naleznete v na webu vždy nejpozději pět dnů po skončení kola předcházejícího. Přejeme vám příjemnou zábavu a radost z poznávání přírodních věd během řešení KORCHEMu.

 

Zadání 1. kola KORCHEMu (.DOC)

Řešení 1. kola KORCHEMu (.PDF)

Zadání 2. kola KORCHEMu (.DOC)

Řešení 2. kola KORCHEMu (.DOC)

Zadání 3. kola KORCHEMu (.DOC)

Zadání 4. kola KORCHEMu (.DOC)

Řešení 3. kola KORCHEMu (.DOC)

* - povinné položky