SPSCHB

Debatní liga

Naše škola se od září 2015 zapojila do Debatní ligy Asociace debatních klubů České republiky a pravidelně se účastní jejich turnajů. Smyslem debatování je rozvoj kritického myšlení studentů, jejich mluveného projevu, schopnosti vyhledávat a třídit informace a v neposlední řadě u debat v anglickém jazyce i rozvoj jazykových znalostí. Studenti si touto cestou také prohlubují znalosti o mnoha aktuálních celospolečenských tematech a učí se na ně nahlížet z různých stran.

Liga má dvě sekce, českou a anglickou. V obou sekcích má naše škola své týmy, z nichž nejúspěšnější je tým s názvem “33”. Zájem o debatování průběžně roste, takže doufáme, že v dalších letech rozšíříme obě sekce o nové členy. 

Každý začínající debatér se zpravidla účastní úvodního školení, kde se seznámí se základní metodikou a pravidly debatování. Příprava na turnaj pak probíhá pravidelně každý týden, kdy studenti trénují svoji argumentaci na dané téma.

Naši studenti se ve šk.roce 2015/2016 zúčastnili několika debtaních turnajů, např. v Praze na gymnáziu Open Gate, v Opavě, Pardubicích nebo v České Třebové. Studenti debatovali například na temata: „Ukrajina by měla vstoupit do EU do konce roku 2020“, „Stát by neměl jakkoliv omezovat projevy názoru“ nebo „Rodiče by měli mít právo kontrolovat  aktivity svého dítěte na sociálních sítích“. I když se našim studentům  nepodařilo turnaj vyhrát,  několikrát utržili vítězství v dílčích kolech a získali tak cenné body do greyboxu.

Na závěr loňského školního roku naši školu navštívili rozhodčí a studenti z Debatního klubu  Mendelova gymnázia v Opavě, kteří předvedli zájemcům o debatování ukázkovou debatu a  metodu brainstormingu jako nedílnou součást přípravy na debatu.

Ve školním roce 2016/2017 jsme navázali dvěma miniturnaji s debatním týmem Gymnázia Řečkovice. Debatovalo se např. na temata “Hanobení státních symbolů by mělo být trestné” nebo “ Zdravotnictví by nemělo být bezplatné”. Zajímavostí bylo, že pokaždé vyhrál domácí tým. Druhého turnaje se již zúčastnil náš nový perspektivní tým, sestavený ze studentů 1.ročníku.

Přejeme našim studentům hodně štěstí v dalších turnajích! 

Renata Solnická